Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve İlgili Yönetmelik Gereğince Bilgilendirme Formu

 

Satıcının isim ve Ünvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri :

Ünvanı : Katibim Çiçekçilik  İnternet Hizmetleri

Adresi : Sultantepe Mahallesi Selman-i Pak Caddesi No: 67/E Üsküdar / İstanbul

Telefon : 0216 495 37 71

Faks : 0216 532 37 71

E-Posta : info@katibimcicekcilik.net

 

Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel özellikleri :

Sipariş Numarası : #SiparisNumarasi#

#UrunKodu# - Standart Boy

Mal/Ürün/Hizmet Türü : Çiçek Gönderimi

Marka/Model : Çiçek, Miktarı : #SiparisAdedi#

 

Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı :

Sipariş Numarası : #SiparisNumarasi#

Mal/Ürün/Hizmet Türü : Çiçek Gönderimi

#UrunKodu# - Standart Boy Miktarı : #SiparisAdedi#

Peşin TL. Satış Fiyatı(Vergiler Dahil) : #SatisFiyati# TL

Satıcı’nın fiyat dahil tüm taahhütlerin geçerlilik süresi :

Sipariş Numarası : #SiparisNumarasi#

Mal/Ürün/Hizmet Türü : Çiçek Gönderimi

#UrunKodu# - Standart Boy Miktarı : #SiparisAdedi#

 

Ürün Teslimat Süreleri

Çiçek ürünlerinin teslimatı sipariş sırasında seçtiğiniz tarih ve (varsa) saatte veya saat ar alığı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Şubelerimizin bulunmadığı şehirlere gönderilen ürünler, 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. Kargoya verilen ürünlerin teslimat süreleri tatil günlerine ve şehre göre değişiklik gösterebilir.

Şubelerimizin bulunduğu şehirlere gönderilen ürünlerin (sadece kargo ile gönderime uygun ürünler hariç) teslimatı seçtiğiniz tarih ve (varsa) saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Gönderim yapacağınız şehre kargo ile gönderilen hediye ürünleri 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir. Kargoya verilen ürünlerin teslimat süreleri tatil günlerine ve şehre göre değişiklik gösterebilir.

Gönderim yapacağınız şehre kurye gönderimine açık olan hediye ürünlerinin teslimatı seçtiğiniz tarih ve (varsa) saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir.

 

Sipariş bedelinin ödenme şekli :

#OdemeSekli#

 

Teslimat şekli :

Mal/Ürün/Hizmet Türü : #SiparisNumarasi# nolu gönderim - #UrunKodu#

Teslimat Şekli : Servis

 

Teslim giderleri :

Mal/Ürün/Hizmet Türü : #SiparisNumarasi# nolu gönderim - #UrunKodu#

Teslim masraflarının tutarı : #TeslimatUcreti# TL

Teslim giderlerinin kime ait olduğu : #GonderenAdi#

 

Cayma hakkı ve kullanımı :

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümlerince;

Tüketici; on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı ve sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, tüketicin istekleri veya açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketicinin cayma hakkı yoktur.

Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

 

Kartla Ödeme :

Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/03/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Tüketici Bilgileri :

Ad Soyad : #GonderenAdi#

Adres : #GonderenAdresi#

Telefon : #GonderenTelefon#

E-Posta : #GonderenEPosta#

 

Siparişin Teslimine Dair Program :

Sipariş Numarası : #SiparisNumarasi#

Mal/Ürün/Hizmet Türü : Çiçek Gönderimi

#UrunKodu# - Standart Boy Miktarı : #SiparisAdedi#

 

Ürün Teslimat Süreleri :

Çiçek ürünlerinin teslimatı sipariş sırasında seçtiğiniz tarih ve (varsa) saatte veya saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Şubelerimizin bulunmadığı şehirlere gönderilen ürünler, 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. Kargoya verilen ürünlerin teslimat süreleri tatil günlerine ve şehre göre değişiklik gösterebilir.

Şubelerimizin bulunduğu şehirlere gönderilen ürünlerin (sadece kargo ile gönderime uygun ürünler hariç) teslimatı seçtiğiniz tarih ve (varsa) saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Gönderim yapacağınız şehre kargo ile gönderilen hediye ürünleri 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir. Kargoya verilen ürünlerin teslimat süreleri tatil günlerine ve şehre göre değişiklik gösterebilir.

Gönderim yapacağınız şehre kurye gönderimine açık olan hediye ürünlerinin teslimatı seçtiğiniz tarih ve (varsa) saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir.

 

Bilgi :

Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde, tüketicinin malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilirler.

Bu bilgiler, iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

Şikayet için Satıcı’nın açık adres, telefon, ve varsa diğer iletişim bilgileri:

Cayma hususunun yazım şekli ve boyutu ile ilgili yorum farklarına dair haklar saklıdır.

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı’nın, Alıcı’ya (Tüketici’ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KURULMASI

2.1       ALICI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.

2.2       SATICI VE ALICI, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

2.3       ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.

2.4       SATICI VE ALICI, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

2.5       İŞBU SÖZLEŞME, EKLERİ VE cicekfuryasi.com ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER KAPSAMINDA TEDARİK EDİLEN BİLGİLER VE ELEKTRONİK VASITALARLA ONAYLANAN KONULAR KAMPANYALI SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 6. MADDESİ’NİN GEREKLİLİKLERİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.

2.6       İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİ NİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

2.7       İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 6098 SAYILI YENİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. YENİ BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ALICI TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

 

MADDE 3 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Katibim Çiçekçilik İnternet Hizmetleri

Adresi: Sultantepe Mahallesi Selman-i Pak Caddesi No: 67/E Üsküdar / İstanbul

Telefon: 0216 495 37 71

Faks: 0216 532 37 71

E-Posta : info@katibimcicekcilik.net

 

MADDE 4 - ALICI(TÜKETİCİ) BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı: #AliciAdi#

Adresi : #AliciAdresi#

Telefon : #AliciTelefon#

 

MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Teslimat Süreleri

Çiçek ürünlerinin teslimatı sipariş sırasında seçtiğiniz tarih ve (varsa) saatte veya saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Şubelerimizin bulunmadığı şehirlere gönderilen ürünler, 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. Kargoya verilen ürünlerin teslimat süreleri tatil günlerine ve şehre göre değişiklik gösterebilir. Şubelerimizin bulunduğu şehirlere gönderilen ürünlerin (sadece kargo ile gönderime uygun ürünler hariç) teslimatı seçtiğiniz tarih ve (varsa) saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir. Gönderim yapacağınız şehre kargo ile gönderilen hediye ürünleri 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir. Kargoya verilen ürünlerin teslimat süreleri tatil günlerine ve şehre göre değişiklik gösterebilir.

Gönderim yapacağınız şehre kurye gönderimine açık olan hediye ürünleri, 12:00 öncesi sipariş vermeniz durumunda aynı gün, 12:00 sonrası sipariş vermeniz durumunda ertesi gün teslim edilir.

 

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir;

Sözleşme Tarihi : #TeslimatTarihi#

Sipariş Numarası : #SiparisNumarasi#

Teslim masraflarının tutarı : #TeslimatUcreti# TL

#UrunKodu# - Standart Boy #SiparisAdedi# Adet

Mal/Ürün/Hizmet Türü : Çiçek Gönderimi

Marka/Model : #UrunKodu#, Miktarı: #SiparisAdedi#

Peşin TL.

Satış Fiyatı(Vergiler Dahil) : #SatisFiyati# TL

 

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1       ALICI, Madde 5'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2       Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

6.3       Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.4       SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

6.5       Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.6       SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

6.7       ALICI'nın iş bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca;

7.1    Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

7.2    Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, tüketicin istekleri veya açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketicinin cayma hakkı yoktur.

7.3    Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

7.4    Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

 

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunla rı Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.

7. maddenin düzenlenmesinde yazım şekli ve boyutu ile ilgili yorum farklarına dair haklar saklıdır.

 

Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü

Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü’nü kabul ederek, site aracılığı ile edinilebilen kişisel bilgilerinizin Çiçekfuryası bağlantılı şirketler veya ortaklar tarafından yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından toplanması ve kullanılmasını kabul etmiş olmaktasınız. Ad, soyad, kimlik, belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası, sipariş alıcı bilgileri ve sipariş notu gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınır lı olmayıp istemiş olduğunuz ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerinizi vermeniz zorunludur. Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü’nü kabul ettiğinizde saklanacak olan verilerinizi n, bizim için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunacağını belirtmek isteriz. Bize işlemlerinizi sürdürebilmemiz için gerekli olan bilgiyi sağlayamamanız durumu, size beklenen hizmeti yerine getiremememize neden olabilir. Saklanacak olan bilgileriniz ancak belirtilmekte olan amaçlarla kullanılacaktır: * Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi, * Hizmetlerimizin ve ilgili ürünlerimizin pazarlanması, * İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve tarafınızla olan bağlantımızın devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması, site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin biraraya getirilmesi ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları ile paylaşmak, * Pazar araştırması amacıyla temsilcileri vasıtası ile gerek e-posta, telefon, faks veya SMS yoluyla gerekse de posta yoluyla sizinle irtibat kurmak, * Web sitemizi ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için Web sitemizi size özgü hale getirmek, * Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması, * Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek, * Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki e-postaları periyodik olarak gönderebilmek, * Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi merciilerin taleplerini yerine getirmek amacı ile; kullanıcının tüm hakları gözetilerek veri ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir. Girmiş olduğunuz veriler, Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü’nü kabul etmeniz halinde işlemleriniz ve hukuki gereklilikler süresince tarafımızca saklanacaktır. Tarafımızca tutulmakta olan verilere ulaşılması ya da bilgilerin değiştirilmesi güncelleme sayfaları aracılığı ile yapılabilecektir. Sitemizi sürekli olarak geliştirmekte olduğumuzdan ötürü, veri kullanımı ile ilgili de gelişmeler olmaktadır. Her türlü gelişme tarafınıza Gizlilik Prosedürü başlığı altında bildirilecektir.

 

Gizlilik Prosedürü

Kişisel bilgiler başlığı altında katibim Çiçekçiliğin  yükümlülükleri ve ilkeleri hakkında bilgi verilmektedir. Katibim Çiçekçilik  olarak ilgili kuralların tarafımızca tümü ile eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğini teyit etmekteyiz. Böylelikle, kabul ettiğiniz Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü’ne bağlı olarak, tüm gayretimizi tarafımızca toplanmış olan her türlü bilgiyi ekibimizce alınan sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri ile saklama hususunda özen göstereceğiz. Kişisel bilgi toplama ve kullanımını en aza indirgeyerek, toplanan kişisel bilgileri sadece sizin işlemlerinizin gerçekleşebilmesi için gerekli olan süre kadar tutacağız. Web sitemiz, gizlilik konusunda yeterince duyarlı olduğunu gösterebilen ve standartlarımıza uygun olan sitelere bağlantılar içermektedir. Ancak ilgili sitelerin içeriği ya da gizlilik uygulamalarından Katibim Çiçekçilik sorumlu tutulamaz.